1. İsim ahlak kaidesi
  2. ulvi ahlak kurallarından doğan hukuk
  3. ahlak kuralı