1. Fiil yas/matem tutmak.
    The old woman still mourns for her son, 30 years after his death.
  2. Fiil kederlenmek, ağlamak, üzülmek.
yaslı Sıfat
yas İsim
taziye evi İsim
ağlamak Fiil