move the economy toward full employment

  1. Fiil ekonomiyi tam istihdama yöneltmek
  2. Fiil ekonomiyi tam istihdama doğru götürmek