multi client survey

  1. çok müşterili anket
  2. ilgili birçok örgüt tarafından finanse edilen pazarlama araştırması
çok müşteri kapsayan anket