multiple fruit

  1. İsim bitişik meyve: birçok çiçeklerin dişilik organlarının birleşmesiyle oluşan meyve (dut, ananas vb.).