natural born

doğum ile iktisap olunan vatandaşlık
memlekette doğmuş vatandaş
(Br) doğuştan İngiliz tebası İsim
US doğma büyüme vatandaş