natural capital

  1. doğal sermaye
  2. doğal sermaye (üretimin bir faktörü olarak kullanılan arazi