natural history

  1. İsim doğa bilgisi, tabiat bilgisi: botanik, zooloji vb. gibi tabiatteki bütün yaratıkları ve cisimleri inceleyen bilimler.
  2. İsim (teknik dışında kalan) doğa bilimlerin öğrenimi.