natural monopoly

  1. İsim, Rekabet Hukuku doğal tekel
  2. doğal tekel (bir ürüne karşı olan talebin tamamının sadece bir tek şirket tarafından ve en küçük mikyasta
    üretim yapmakla karşılanabildiği tekel durum