natural presumption

  1. tabii karine (kanıtlanmış bir husus başka bir hususiyetin varlığına doğrudan doğruya kanıt ise , birinci
    hususun varlığı ikincisininkine karine teşkil
  2. çıkarsanacak doğal sonuç
  3. tabii karine