natural sciences

  1. İsim fen ve doğa bilimleri
  2. İsim, Eğitim doğa bilimleri
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Fen Bilimleri Enstitüsü İsim, Eğitim
fen bilimleri İsim, Eğitim