natural virtue

  1. İsim doğal erdem, tabiî/temel fazilet, insanın muktedir olduğu fazilet. (bkz: theological virtue )