1. : gerekmez, gerek yok.
    You needn't = need not have told the news, he knew it already: Haberi o
    zaten biliyor, senin söylemene gerek yok.
pek acelesi olmamak Fiil