negative condition

  1. menfi şart (bir şeyin yapılmamasını öngören koşul ; bir fiilden çekinme yükümlülüğü yükleyen koşul
  2. menfi şart (bir şeyin yapılmamasını tazammun eden şart
  3. bir şeyin yapılmamasını öngören koşul
  4. menfi şart