negative document

  1. negatif belge (Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından verilen , üye kuruşların yaptıkları anlaşmaların
    Ortak Pazar kurallarına ters düşmediğini belirte