net annual value

  1. bir gayri menkul üzerindeki emlak vergisinin matrahı olarak saptanan yıllık değer
  2. net yıllık değer