net expenditure

yatırımlar için yapılan net gider