neutral property

  1. tarafsız ülke tebasının mülkiyetindeki emlak
  2. tarafsız bir devlette bulunan mülk