new economics

  1. hükümetin mali ve para politikasınının depresyonun önünü almaya yardımcı olacağını ve düzenli ekonomik
    kalkınmayı teşvik edeceğini savunan
  2. John Maynard Keynes okulundan kaynaklanan ekonomik politika görüşü