nickel-and-dime it

  1. yavaş yavaş/tedricen (çok az masrafla) istediğini elde etmek, gayesine ulaşmak.