1. İsim nitro, nitratlı bileşim, (özellikle) nitrogliserin.
“nitro”: nitro grubunu belirten önek:
nitroglycerine gibi. Ön Ek
hatalı olarak nitrat grubunu belirtmekte kullanılır:
nitrocellulose gibi. Ön Ek
nitro grubu, tek valanslı -NO2 grubu. İsim
nitro grubu, tek valanslı -NO2 grubu. İsim