nitro

  1. Noun nitro, nitratlı bileşim, (özellikle) nitrogliserin.
“nitro”: nitro grubunu belirten önek:
nitroglycerine gibi. Prefix
hatalı olarak nitrat grubunu belirtmekte kullanılır:
nitrocellulose gibi. Prefix
nitro grubu, tek valanslı -NO2 grubu. Noun
nitro grubu, tek valanslı -NO2 grubu. Noun