zararı olmamak Fiil
kasıt stıı olmamak Fiil
kötülük kasti olmamak Fiil
kötü niyeti olmamak Fiil
kötülük yapma kastı olmamak Fiil
kasti olmamak Fiil
bence bir mahsur yok
beis görmemek Fiil
bir şeyde sakınca görmemek Fiil
ara sıra tek bir kadehin zararı yok