no more than

  1. -den fazla değil.
    He is no more German than I am: Kim demiş onu Alman diye?
    “I can't understand
    it.” “No more can I.” “Bunu anlamıyorum. ” “Benden de al, o kadar.”
mümkün mertebe az.
He never does more work than he can help: Mümkün mertebe az iş yapar (Canını eziyete koşmaz).
Amerikalı kim, o kim! (Ne münasebet, o Amerikalı değildir).