no trifling matter

önemsenmeyecek bir şey olmamak Fiil