not domiciled

  1. belli bir ikametgâhı yok
  2. belirli bir ikametgâhı yok