not have a leg to stand on

  1. dayanağı/mesnedi olmamak, tutar tarafı olmamak, mesnetsiz olmak, savunulacak/müdafaa edilecek tarafı
    olmamak, kuvvetli delilden yoksun olmak.
kabul ettireceği mazereti olmamak Fiil