not to care

(US) hiç aldırmamak
hiç aldırış etmemek Fiil
hiç aldırmamak
hiç aldırmamak
hiç umursamamak
hiç umursamamak
hiç aldırmamak
hiç aldırmamak
hiç aldırmamak
sallamamak
(Br) hiç umursamamak
hiç aldırmamak
önem/metelik vermemek.
not to care a fig for: vız gelmek.
I don't care a fig (for) what you think/for your opinion.
birşeyi yapmaktan hoşlanmamak Fiil
birşeyi yapmaktan hazzetmemek Fiil
malî istikrarı tehlikeye düşürmemeye özen göstermek Fiil