notarized copy

  1. noterce tasdik edilmiş suret
  2. noterce onaylanmış suret
  3. noter ce onaylanmış suret
  4. noterce tasik edilmiş suret