nothing more or less than

  1. … ile aynı/bir.
    It's nothing more or less than a murder to send him without a gun to catch the criminal:
    Onu silahsız olarak katili yakalamaya göndermek cinayettir.