1. Zarf saat (günün saatini/zamanını belirtir).
  What time is it? It's 9 o'clock.
 2. Zarf yön/doğrultu belirtmekte açı yerine kullanılır. Gözlemcinin bakış yönü 12 farzedilir.
  Enemy aircraft
  were approachin at 6 o'clock. NOT:
  o'clock sözcüğü tam saatleri ifadede kullanılır. Saatle beraber dakika söylenirken kullanılmaz:
  5 o'clock: saat 5 (tam).
  half past 5: saat 5 buçuk.
  10 past 8: sekizi on geçiyor.