1. Geçişli Fiil izini yok etmek, mahvetmek, yoketmek.
    Heavy rain obliterated the footprints. The bombardment obliterated the town.
  2. Geçişli Fiil silmek, iptal etmek, bozmak, aşındırmak.
    The eraser obliterated the writing. Try to obliterate the
    incident from your memory.
bir çekin yazısını silerek iptal etmek Fiil