obliterate

  1. Transitive Verb izini yok etmek, mahvetmek, yoketmek.
    Heavy rain obliterated the footprints. The bombardment obliterated the town.
  2. Transitive Verb silmek, iptal etmek, bozmak, aşındırmak.
    The eraser obliterated the writing. Try to obliterate the
    incident from your memory.
bir çekin yazısını silerek iptal etmek Verb