obtain information from outside

dış kaynaklardan bilgi edinmek Fiil