occupation outside of office work

büro işinden başka uğraşı olmamak Fiil