official quotation

(Br) resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Fiil
hisse senetlerinin borsada işlem görebilmesi için halka açık bir şirketçe Londra Borsası Komitesi'ne
hisselerinin kota edilmesi için yapılan başvuru