old customs

eski âdetlere bağlı bulunmak Fiil
eski âdetlerden uzaklaşmak Fiil
eski geleneklere sımsıkı sarılmak Fiil