1. (a) hanım, (arkadaşça konuşurken kullanılır), (b) bir okulun eski kız öğrencisi.