on the (off) chance

  1. çok zayıf bir ihtimalle, belki … diye, … takdirde.
    I went to the library on the off chance seeing
    him there: Belki de onu görürüm diye kütüphaneye gittim.
    On the chance off your returning: Şayet geri dönerseniz/Döndüğünüz takdirde …
hiç şansı olmamak Fiil
gerekirse, icabında, hini hacette, ne olur ne olmaz.