on the basis

'e dayanarak
gerçekler karşısında
yenileme maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman
yenileme maliyeti üzerinden hesaplanan amortisman
örneklere dayanılarak yapılan satış
beceriye göre seçme
istikrarlı bir temel üzerine ekonomiyi yeniden düzenlemek Fiil