1. (a) önemli, tanınmış, meşhur.
    put on the map: önem kazandırmak, tanıtmak, meşhur etmek, şöhretini
    yaymak.
    This big new hotel certainly put our town on the map.
harita üzerinde yolunu çizmek Fiil
harita üzerinde şehri bulmak Fiil
harita üzerinde bir mesafeyi işaretlemek Fiil
önemini duyurmak Fiil
ortaya çıkarmak Fiil
bir yerin adını duyurmak Fiil
günün konusu olmak Fiil
ön planda olmak Fiil
bir haritayı yere sermek Fiil