on the ragged edge

  1. tehlikeli bir durumda, râmak kalmış, (tehlike vb.'nin) eşiğinde/kenarında.