strong prejudice
racial prejudice
personal bias
ingrained prejudice İsim
strong prejudice
(Fr.) parti pris
preconceived opinion
jaundice
prejudiced opinion
preconceived notion
bias
value judgment
preconception
junior judgment İsim
prejudgment
preconceived idea
prejudice İsim, Psikoloji
wall of prejudice
ingrained prejudice

Bir kimse yahut şey hakkında bâzı ... verilen hüküm, peşin hüküm