1. İsim karma sayfa: çeşitli görüş ve düşünüşteki yorumcu, fıkra/mizah yazarı vb.'nin yazılarına ayrılan gazete
    sayfası.
    The Op-Ed = Op-Ed page of today's New York Times.