open to question

  1. Sıfat tartışmaya açık
  2. tartışılır
  3. kesin değil
  4. şüphe götürür