operating period

  1. faaliyet dönemi (bir işletmenin hammadde satın alıp bunları işleyerek mamul duruma getirmesi ve satması
    evrelerinden oluşan faaliyet zinciri