1. yörünge, mahrek.
  The orbit of a planet is an elliptical curve. How much does it cost to put a satellite into orbit?
 2. bir kimsenin faaliyet/etki alanı, yaşam çevresi, çevre, muhit.
  My re-entry into the family orbit.
  Out of the labor party's orbit. The orbit of imperialism.
 3. Anatomi göz çukuru, (b) göz.
 4. Zooloji kuşların/böceklerin gözlerini çevreleyen organlar.
 5. elektron yörüngesi: elektronun atom çekirdeği etrafındaki devinim yolu.
 6. (bir gök cismi etrafında) dön(dür)mek.
  Many artificial satellites are orbiting the earth.
 7. belirli bir yörüngede devinmek, yörünge izlemek.
 8. yörüngelemek: bir uyduyu vb. yörüngesine yerleştirmek.
yörüngesine oturtmak Fiil
uzay aracı yörüngesi: uzay aracının uzaya gitmeden önce dünya etrafında yerleştiği yörünge.
yörüngeye oturtmak Fiil
bir uyduyu yeryüzünün çevresinde yörüngeye oturtmak Fiil