(US) yükleyicinin
emre yazılı konşimento
herhangi biri tarafından diğerine aktarılabilir konşimento
ciro edilebilir
konsinyenin ya da bir bankanın talimatlarına açık
emre konşimento
aktarılabilir konşimento
emre muharrer senet
emre muharrer konşimento
emre muharrer senet
emre muharrer senet