original entries

günlük yardımcı defter
yevmiye defteri