original entries

  1. Noun asli kayıtlar
günlük yardımcı defter
yevmiye defteri